Archive

De Brabantse Wal, waar Brabant Zeeland kust…

Op de grens van Brabant en Zeeland ligt de Brabantse Wal. Een gebied waar natuurschoon, monumenten en culturele evenementen met elkaar verweven zijn. In het midden van het gebied ligt

Slechthorenheid van NVVS

Er zijn op dit moment ruim 1,5 miljoen Nederlanders met een hoorprobleem. Er zijn vele vormen van slechthorendheid en (naast schade door lawaai) vele verschillende oorzaken.

Senioren en chronisch zieken

Cees Smit (63) werd geboren met hemofilie en is het levend voorbeeld van iemand die verschillende aandoeningen tegelijk heeft. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was er nog

Het sociale netwerk vergroot het geluksgevoel

Contact met familie, buren en vrienden maakt een mens gelukkig. Dat geldt ook voor mensen die verhuisd zijn naar een verpleeg- of verzorgingshuis.

Een rustgevende gedachte

Na uw overlijden moeten veel zaken uitgezocht en geregeld worden, zoals de uitvaart en de afwikkeling van uw nalatenschap. U wilt natuurlijk graag dat dit gebeurt, zoals u dat wenst.

Werkloze 55-plusser voelt zich afgeschreven

De werkloosheid onder 55-plussers in Nederland loopt schrikbarend op. Tussen 2012 en 2013 nam het aantal werklozen in deze leeftijdsgroep toe met meer dan 30%.