Tag "gezondheid"

Angststoornis: wanneer angst uw leven beheerst

Iedereen is wel eens bang. En dat is maar goed ook, want gevoelens van angst waarschuwen voor dreigend gevaar. Als u bijvoorbeeld een auto met volle vaart op u af

Slechthorenheid van NVVS

Er zijn op dit moment ruim 1,5 miljoen Nederlanders met een hoorprobleem. Er zijn vele vormen van slechthorendheid en (naast schade door lawaai) vele verschillende oorzaken.

Senioren en chronisch zieken

Cees Smit (63) werd geboren met hemofilie en is het levend voorbeeld van iemand die verschillende aandoeningen tegelijk heeft. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was er nog

Het sociale netwerk vergroot het geluksgevoel

Contact met familie, buren en vrienden maakt een mens gelukkig. Dat geldt ook voor mensen die verhuisd zijn naar een verpleeg- of verzorgingshuis.

Werkloze 55-plusser voelt zich afgeschreven

De werkloosheid onder 55-plussers in Nederland loopt schrikbarend op. Tussen 2012 en 2013 nam het aantal werklozen in deze leeftijdsgroep toe met meer dan 30%.

Zorg en ondersteuning thuis die bij u past

Als u medische zorg nodig heeft, zoals hulp bij het douchen of het geven van medicijnen, dan is de wijkverpleegkundige er voor u.